Zrušení výstavy 9. 5. 2020


Klubová výstava v Dolním Benešově, která se měla konat 9. 5. 2020 se ruší!!!.
Musíme vstoupit do jednání s ČMKU o náhradních termínech. O výsledku budete informovaní.


 

Vážená chovatelko, vážený chovateli, již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS). Novela veterinárního zákona s účinností od 15. 1. 2020 tuto povinnost nově rozšiřuje a chovatelům ukládá povinnost oznamovat již chov tří a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo. Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má za celou domácnost pouze jeden její člen. Vzhledem k tomu, že jste již v předchozích letech museli výše uvedenou ohlašovací povinnost plnit, Vás chceme upozornit na skutečnost, že společně se zpřísněním ohlašovací povinnosti chovu fen dochází i k úpravě formy online hlášení. Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste provedli svoji registraci na stránce: https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/. V případě, že tuto registraci provedete na stejný email, který jste uvedli v původním hlášení, tj. na který vám byl doručen tento informační email, tak se vám po přihlášení do formuláře „Hlášení 3 a více fen“ - https://www.svscr.cz/online-formulare/hlaseni-3-a-vice-fen/ (přihlašovací údaje obdržíte emailem při registraci) - zobrazí předchozí Vámi evidovaná hlášení s možností provedení aktualizace kontaktních údajů a údajů o zvířatech. S pozdravem Státní veterinární správa

 

Upozorňujeme vystavovatele na Krajské a klubové výstavy Kladno 3.8.2019 na změnu místa konání:


Nová adresa je:
Sportovní areál města Kladna
Sportovců 818
Kladno-Rozdělov
272 04

Klubová výstava KMDPP 2019 bez KV, CAJC, CAC a BOBKlubová výstava Kladno
03.08.2019

propozice-přihláška

 

Dne 22.9.2019 se bude konat při klubové výstavě v Praze - Uhřiněvsi členská schůze klubu. Začátek schůze ve 14.00 hod.

Program:
zahájení
správa o činnosti
volba dozorčí rady
diskuze
závěr
Prosím o zaslání případného návrhu na kandidáta do revizní rady,
nejpozději do 1.9.2019

Zdeněk Maršálek
předseda KMDPP

 

Podmínky k uchovnění a použití do chovu Cane Corso v KMDPP"

platnost dne 12.6.2019

Podmínky pro CC

 

Nová dohoda o sjednocených podmínkách pro plemeno " středoasijský pastevecký pes"

dohoda vstupuje v platnost dne 1.5.2019Dohoda SAO

 

Nové stránky našeho klubu najdete na adrese : https://www.kmdpp.eu/

přidáno na stránky 25. března 2018

 

Upozornění pro členy klubu - blíží se termín pro uhrazení členských příspěvků pro rok 2018. Členský příspěvek byl stanoven na částku 300,- Kč. Termín splatnosti je do 31.3.2018. Číslo účtu: 78-7751400277/0100. V.S. číslo člena klubu.

přidáno na stránky 6. března 2018

 

Upozornění na dodržování Zápisního řádu

Upozornění na dodržování Zápisního řádu, především na část nazvanou Vrh - odst. 6

přidáno na stránky 23. srpna 2015

 

Chovatelské podmínky pro plemeno brazilská fila a italský corso pes :

1/ vyhodnocení DKK - vyhodnocení lze provádět od 18-timěsíců stáří /v den vyšetření musí mít posuzovaný jedinec 18 měsíců nebo více/, vyhodnocení mladších jedinců nebude uznáno. Ve všech případech jsou z chovu vyloučeni jedinci se stupněm postižení FCI "E", a to i jednostranně. Vyšetření a vyhodnocení musí být provedeno v ČR oprávněným veterinárním lékařem /viz předpisy KVL/.

2/ hodnocení exteriéru a povahy : a/ absolvování výstavy vyššího typu /minimálně se zadáváním CAC/ pořádané pod záštitou ČMKU s výsledkem hodnocení výborný nebo velmi dobrý v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo šampionů. nebo b/ bonitace dle bonitačního řádu klubu a za principu dodržení řádů ČMKU /např. posuzovat musí rozhodčí pro posuzování exteriéru psů s aprobací na daná plemena a musí být dána možnost odvolání/.

3/ Fena smí mít nejvýše 1 vrh v kaledářním roce.

přidáno na stránky 7. března 2014

 

Upozornění na změnu vyšetření na DKK


Vyšetření na DKK se může provést u velkých a gigantických plemen
nejdříve v 18. měsíci věku.

klikni zde

přidáno na stránky 13. února 2013

 Znovu všem chovatelům připomínáme, že psi a feny pokud mají být použití
v chovu, musí doložit výsledek DKK. DKK nesmí být horší jako stupeň 3
( HD D ). Toto se týka i jedinců dříve uchovněných.

( Dle rozhodnutí valné hromady ze dne 31.3.2007 článek 6 ).

P ř i p o m í n á m e ! ! !
Komise pro chov a zdraví z 5. 10. 2009 ČMKU obdržela některé uzavřené smlouvy o jednotných chovných podmínkách mezi Klubem málopočetných dogovitých plemen (KMDPP) a samostatnými kluby pro jednotlivá plemena, další jsou v jednání. Všechny tyto kluby a pracoviště plemenných knih byly upozorněny na zákaz chovu na jedincích se stupněm dysplazie 4 (HD E). U používaných chovných jedinců molossoidních plemen musí být doložen výsledek HD.Na výborové schůzi dne 31.5. 2008 v Hradci Královém,
(za účasti Ing. H. Petrusová hlavní poradce chovu, J.Dospěl jednatel a Z. Maršálek předseda klubu), byly projednány nové podmínky pro zařazování do chovu.
Plemena zastřešená Klubem málopočetných dogovitých plemen psů podléhají níže uvedenému postupu pro zařazení do chovu.

Základní podmínky pro zařazení do chovu:

  • absolvování posouzení, zda posuzovaný jedinec nevykazuje vylučující vady ve smyslu platného standardu FCI a Mezinárodního chovatelského řádu FCI
  • toto posouzení lze vykonat po dovršení věku 15-ti měsíců v den uchovnění daného jedince, chovnost je platná po dovršení 18-tého měsíce věku
  • doporučena zkouška povahy, povahovou zkoušku je možno na žádost majitele opakovat
  • zápis DKK do PP na základě vyhodnocení oprávněným MVDr. v případě podstoupení kontroly RTG,DKK nebo DLK
  • Jedinci, u kterých je prokázána těžká dysplazie (4 i jednostranně) nebudou zařazeny do chovu
  • komise provede zápis do PP s výsledkem (NE)SPLNIL PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO CHOVU, dále zápis bude obsahovat: datum a místo konání, otisk razítka klubu a podpis poradce chovu nebo vedoucího komise.


  • Toto rozhodnutí se nevztahuje na plemena Anglický mastif a Sharpei, tyto plemena, nadále podléhají na základě dohod mezi kluby, bonitaci.

    Toto rozhodnutí nabývá platnost dne 1.července 2008.